Ngày 6/4/1954: Ngày thứ 25 của chiến dịch

Ngày 6/4/1954 – Ngày thứ 25 của chiến dịch, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập cán bộ từ cấp trung đoàn trở lên dự hội nghị sơ kết đợt 2.

Sau 5 ngày chiến đấu ở cứ điềm phía Đông ta đã chiếm được 4 ngọn đồi hiểm yếu, làm chủ một phần cao điểm then chốt A1, địch phải kéo pháo chạy khỏi cứ điểm 210, ở phía tây chúng ta chiếm được các cứ điểm 106 và 311. Phạm vi chiếm đóng của địch thu hẹp khá nhiều.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN