CĐCS Phòng Tài chính và Kế hoạch quận tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 22/02, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Phòng Tài chính và Kế hoạch (Phòng TC-KH) quận Tân Bình tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch quận Trần Minh Vũ; Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận Trần Thị Minh Phượng;…cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Phòng TC-KH quận.

Đại biểu tham dự Đại hội dâng hương tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh (Trung tâm Hành chính quận).
Đại biểu tham dự Đại hội dâng hương tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh (Trung tâm Hành chính quận).

CĐCS Phòng TC-KH quận Tân Bình có tổng số 20 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Phòng TC-KH quận đã làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ có hiệu quả lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành CĐCS bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh của địa phương, chủ động đổi mới sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể như: 100% cán bộ công chức tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của LĐLĐ các cấp; Hàng năm Ban Chấp hành CĐCS Phòng TC-KH phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị, công chức đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định;100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đại biểu thực hiện Nghi thức Chào cờ tại Đại hội.
Quang cảnh tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước được Ban Chấp hành CĐCS Phòng TC-KH quận quan tâm, triển khai, phối hợp với chính quyền tổ chức phát động tới cán bộ công chức gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tiêu chí “Trung thực, trách nhiệm; tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ”; tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” theo các tiêu chí thi đua do LĐLĐ quận phát động. Bên cạnh đó, phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” được Ban Chấp hành CĐCS chú trọng quan tâm, thực hiện. Kết quả hàng năm 100% cán bộ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện do cơ quan và LĐLĐ quận phát động….

Trưởng Phòng TC-KH quận Trần Minh Vũ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Phòng TC-KH quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Phấn đấu xây dựng CĐCS Phòng TC-KH ngày càng vững mạnh và giữ vững danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong nhiệm kỳ; 100% đoàn viên công đoàn tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu cho Đảng ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam….

Đại hội CĐCS Phòng Tài chính và Kế hoạch quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 đồng chí với đầy đủ đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn đơn vị tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với tinh thần nhất trí 100%.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN