CĐCS Trường Mầm non Bàu Cát tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 17/02, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non Bàu Cát tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Cô Huỳnh Thị Phương Thảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bàu Cát, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn nhà trường.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn kịp thời của Liên đoàn lao động quận Tân Bình, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ nhà trường và Ban Giám hiệu nhà trường. CĐCS Trường Mầm non Bàu Cát đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2023 đã đề ra, 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, tiếp thu Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Hai tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi, đăng kí đề tài sáng kiến kinh nghiệm; tham gia Hội thi làm đồ dùng dạy học…

Đại biểu biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng tại Đại hội.

Bên cạnh đó, CĐCS Trường Mầm non Bàu Cát đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ giáo viên tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả GD-ĐT; thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Ngành, Công đoàn quận tổ chức; thực hiện tốt các giải pháp xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, công tác xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh…

Đại hội đã thảo luận, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua và đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới: phấn đấu 100% đoàn viên chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, Điều lệ Công đoàn, được phổ biến học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng]và phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”…

Phát biểu tại Đại hội, Cô Huỳnh Thị Phương Thảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương kết quả mà CĐCS Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị CĐCS nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động, tiếp tục xây dựng và tổ chức hoạt động của Công đoàn tại đơn vị ngày càng vững mạnh, thực sự đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng đi lên vững chắc.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn, đồng chí Nguyễn Kim Quỳnh Vi tiếp tục được bầu chọn giữ chức danh Chủ tịch CĐCS Nhà trường; bầu đồng chí Phạm Thị Tuyết Hương, giữ chức Phó Chủ tịch CĐCS nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Trưởng Ban Nữ công CĐCS Nhà trường. Ban chấp hành công đoàn khóa mới có đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn nhà trường đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đặt ra.

Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với tinh thần nhất trí 100%
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN