Đại hội CĐCS Cơ quan Quận đoàn – Đại hội của sức trẻ và đổi mới sáng tạo.

Sáng ngày 24/02, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cơ quan Quận Đoàn Tân Bình đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Dương Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận; đồng chí Phan Lê Huy Hoàng, Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ, Bí thư Quận đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi;…cùng sự hiện diện của toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Quận đoàn và Nhà Thiếu nhi.

Đại biểu tham gia biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2023; Phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo Kiểm điểm Ban chấp hành CĐCS Cơ quan Quận đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Với hơn 04 lượt ý kiến đóng góp thảo luận các vấn đề xoay quanh đến nội dung dự thảo văn kiện Đại hội CĐCS Cơ quan Quận đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, các nội dung chủ yếu đến việc chăm lo đời sống, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 02 cơ quan Quận đoàn và Nhà Thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Qua đó khắc phục những ưu khuyết điểm của BCH CĐCS Cơ quan Quận đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 để đề ra các phương hướng, giải pháp trong thời gian tới là một thách thức và động lực để BCH CĐCS Cơ quan Quận đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra trong 05 năm tới.

Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận Dương Thị Loan cùng Bí thư Chi bộ cơ quan Quận đoàn Phan Lê Huy Hoàng tặng quà cho các đồng chí không tiếp tục tham gia vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Chi bộ cơ quan Phan Lê Huy Hoàng đã cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn kịp thời, tận tình của Ban Thường vụ LĐLĐ Quận. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của CĐCS Cơ quan Quận đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2023; đồng chí Huy Hoàng luôn tin tưởng Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Quận đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ là một tập thể đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn; thường xuyên đổi mới, sáng tạo, vận động tập thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do CĐCS tổ chức mà nhất là việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tin tưởng và bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Quận Đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Quận Tân Bình lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 (02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Đại hội biểu quyết nhất trí 100% nội dung Văn kiện và Nghị quyết Đại hội CĐCS Cơ quan Quận Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Đại biểu cùng Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới chụp ảnh lưu niệm.
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN