Đại hội đại biểu Trung tâm Y tế quận khóa IV (2023 – 2028) thành công tốt đẹp.

Ngày 23/02, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế quận Tân Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận; Trần Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận; Bs.CKII Nguyễn Thanh Trang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế quận;…cùng 75 đại biểu đại diện cho hơn 180 đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế quận.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Đại hội

Từ những phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kì 2018-2023 đề ra, Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm đã cụ thể hoá thành chương trình hoạt động và triển khai thành nhiệm vụ cụ thể của từng năm, theo từng chuyên đề hoạt động. Nhiệm kì qua, với nhiều biến động phức tạp của tình hình kinh tế – xã hội, trong đó đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ tới đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm của cán bộ, viên chức, người lao động của TTYT quận. Song, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm; sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ban Thường vụ LĐLĐ quận, CĐCS Trung tâm Y tế quận luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận BS.CKII Nguyễn Thanh Trang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kì, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ của Trung tâm Y tế quận đã đạt một số kết quả nổi bật như: trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tân Bình, 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn viên chức, và người lao động tham gia trực tiếp trong công tác phòng chống dịch, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cùng cả hệ thống chính trị quận từng bước đẩy lùi dịch bệnh; Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân, các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ dưỡng; thi đua khen thưởng…

Đại biểu biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội.

Nhiệm kì 2023 – 2028, CĐCS Trung tâm Y tế quận sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và cán bộ CĐCS đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Thị Nguyệt Thủy phát biểu tại Đại hội
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế quận BS.CKII Nguyễn Thanh Trang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Thị Nguyệt Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nhiệm kỳ 2017 – 2023 của Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Y tế quận đạt được. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đề ra những kế hoạch, đa dạng các hoạt động công đoàn, phong trào CNVC-LĐ tại đơn vị; đồng thời gợi mở 1 số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như: CĐCS Trung tâm Y tế quận cần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến viên chức, người lao động. Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động. Đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hằng năm giữ vững công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình mới.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Ban Giám đốc Trung tâm Y tế quận trao hoa và quà cảm ơn các đồng chí không tiếp tục tham gia ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS khóa IV (2023 – 2028) với 07 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế quận, đồng chí rần Thị Thủy Cúc được bầu chọn giữ chức danh Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế quận nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới và được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua./.

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN