[Tin tổng hợp] – CĐCS trường học ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 24, 25/02, Công đoàn cơ sở (CĐCS) các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể:

CĐCS Mầm non 13 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chiều ngày 24/02, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường Mầm non 13 đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Huỳnh Công Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình;Cô Phan Thị Yến, Bí thư Chi bộ nhà trường; Cô Lê Thị Thiếu Hoa, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, đoàn viên CĐCS trường Mầm non 13.

Đại biểu thực hiện nghi thức Chào Cờ, hát Quốc ca tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS trường Mầm non 13 đã làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ có hiệu quả lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành CĐCS bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển, đổi mới, chủ động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục tại địa phương. Hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể như: 100% cán bộ công chức tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của LĐLĐ các cấp; Hàng năm Ban Chấp hành CĐCS Mầm non 13 phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị, công chức đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định;100% đoàn viên đóng đoàn phí đầy đủ.Hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên được Ban Chấp hành CĐCS chú trọng quan tâm, thực hiện. Kết quả hàng năm 100% cán bộ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện hỗ trợ học nâng chuẩn chuyên môn, khen thưởng kịp thời…

Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận Huỳnh Công Thiện phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS trường Mầm non 13 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Phấn đấu xây dựng CĐCS trường Mầm non 13 ngày càng vững mạnh và giữ vững danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong nhiệm kỳ; 100% đoàn viên công đoàn tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam….

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.
Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội CĐCS Mầm non 13, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 05 đồng chí với đầy đủ đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn đơn vị tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với tinh thần nhất trí 100%.

Đại hội CĐCS trường Mầm non Kim Đồng, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sáng 24/02, CĐCS trường Mầm non Kim Đồng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kì 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có: đồng chí Dương Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận; Cô Trần Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường…cùng toàn thể công đoàn nhà trường tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS trường Mầm non Kim Đồng đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, đã đoàn kết, tổ chức tập hợp, giáo dục, động viên đoàn viên, viên chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn quận Tân Bình và sự phát triển kinh tế – xã hội chung của quận. Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Ban chấp hành CĐCS đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường và các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu chọn Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Toàn thể Đoàn viên luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của nhà trường, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên, CB-VC đi thăm quan, học tập kinh nghiệm, ngoài ra đoàn viên…Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ được cán bộ, đoàn viên tích cực thực hiện. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được duy trì và phát huy. Hàng năm công đoàn có từ 100% đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở…

Đại hội CĐCS Mầm non Kim Đồng, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 đồng chí với đầy đủ đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn đơn vị tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với tinh thần nhất trí 100%.

Đại hội CĐCS trường Tiểu học Phạm Văn Hai nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 24/02, CĐCS trường Tiểu học PHạm Văn hai đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Cô Dương Thị Ngọc Phượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, đoàn viên CĐCS nhà trường.

Nhiệm kỳ 2017 – 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời của LĐLĐ quận Tân Bình, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể. CĐCS nhà trường chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Ngành, của LĐLĐ quận phát động một cách thiết thực, có chiều sâu góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các năm học. Bên cạnh đó, CĐCS nhà trường đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tổ chức chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động….

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, CĐCS trường Tiểu học Phạm Văn Hai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra và các nhiệm vụ của đơn vị.

Đại hội CĐCS nhà trường nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 đồng chí với đầy đủ đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn đơn vị tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với tinh thần nhất trí 100%.

Đại hội CĐCS trường Tiểu học Phạm Văn Hai thành công tốt đẹp.

Đại hội CĐCS Mầm non 12, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sáng 25/02, CĐCS trường Mầm non 12 đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kì 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có: đồng chí Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; Cô Đinh Thị Bích Chi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường…cùng toàn thể công đoàn nhà trường tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Thị Thúy Hồng phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nhìn nhận, đánh giá lại những ưu – khuyết điểm trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại đơn vị, CĐCS trường Mầm non 12 luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia trong mọi hoạt động; vận động đoàn viên và người lao động trong đơn vị tham gia tích cực các phong  trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, các cuộc vận động do Ngành và LĐLĐ quận triển khai phát động. Đoàn viên công đoàn đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được các cấp, các Ngành và LĐLĐ quận tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, nhiều gương cá nhân điển hình được tuyên dương, khen thưởng, khích lệ tinh thần đoàn viên công đoàn, người lao động tại nhà trường tiếp tục lao động hăng say, an tâm công tác…

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội CĐCS Mầm non 12, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS gồm 05 đồng chí với đầy đủ đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo công đoàn đơn vị tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất Nghị quyết đề ra với tinh thần nhất trí 100%.

Đại hội CĐCS Mầm non 15, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sáng 25/02, CĐCS trường Mầm non 15 đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, lần thứ V, nhiệm kì 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có Cô Trần Thị Thanh Vân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non 15…cùng toàn thể công đoàn nhà trường tham dự Đại hội.

Đại biểu tham gia biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non 15 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, tổ chức chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tại đơn vị đúng trọng tâm, có hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn gương mẫu, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Ngành và LĐLĐ quận phát động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện. Duy trì khối đoàn kết nội bộ, mọi đoàn viên coi tổ chức công đoàn như tổ ấm của mình; tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS khóa V (2023 – 2028) gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN