Ngày 7/4/1954: Mỹ – Pháp bàn cụ thể kế hoạch Vautour ném bom ồ ạt Điện Biên Phủ

Ngày 7/4/1954 – Ngày thứ 26 của chiến dịch, chiến hào của ta nhích dần chung quanh phân khu Hồng Cúm. Pierre Langlais lệnh cho bính lính lấp giao thông hào của ta và điều 11 máy bay C119 thả dù lương thực và đạn dược tiếp tế cho Điện Biên Phủ.

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN