[Hướng dẫn] – Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Nhằm tổ chức, tuyên dương cán bộ công đoàn các cấp thuộc hệ thống Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022); thực hiện Công văn số 327/LĐLĐ-ToC ngày 28/4/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập công đoàn Việt Nam năm 2022; căn cứ Hướng dẫn số 129/HD-LĐLĐ ngày 06/4/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Tân Bình hướng dẫn CĐCS tổ chức thực hiện như sau:.

I. HÌNH THỨC, MỤC ĐÍCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

II. NGUYÊN TẮC XÉT VÀ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

  1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), hoặc đại hội công đoàn từ cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trở lên.
  2. Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.
  3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tặng một lần cho các cá nhân. Những người đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
  4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
  5. Chưa xem xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN.

     1. Đối tượng, tiêu chuẩn.

1.1. Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn:

Cán bộ công đoàn không chuyên trách: Gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, có thời gian công tác công đoàn liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn từ đủ 20 năm công tác công đoàn trở lên

– Thời gian tham gia công tác công đoàn tại các công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.

Ví dụ: Đồng chí Trần Văn A có thời gian tham gia trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH ……… từ tháng 04/ 2012 đến thời điểm hiện tại là 10 năm x 2 = 20 năm => tức là thuộc đối tượng xét tặng.

– Thời gian tham gia công tác công đoàn tại các công đoàn cơ sở khối Nhà nước, khối Trường học và CĐCS Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng.

Ví dụ: Đồng chí Trần Văn A có thời gian tham gia trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường …………….. từ tháng 04/2008 đến thời điểm hiện tại là 14 năm x 1,5 = 21 năm => tức là thuộc đối tượng xét tặng.

1.2. Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm:

– Cấp Quận: Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, chức danh cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp Quận.

– Cấp cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc, Hiệu trưởng; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các đơn vị, doanh nghiệp có số lượng từ 1.000 đoàn viên công đoàn trở lên.

     2. Điều kiện.

2.1. Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn

Ngoài việc đáp áp ứng tiêu chuẩn về thời gian công tác công đoàn được quy định nêu trên. Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương, phải có 3 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao.

Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương phải có 3 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

2.2. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn

Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 5 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật, và bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn Việt Nam.

IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

– Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu phụ lục số 1).

– Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu phụ lục số 2).

– Bản khai cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của công đoàn cơ sở (theo mẫu phụ lục số 3).

– Hồ sơ lập và nộp 02 bộ (bản chính)

Lưu ý: Để đảm bảo tính pháp lý hồ sơ khi nộp về Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị xét tặng, Liên đoàn Lao động quận không nhận hồ sơ qua zalo, qua mail. Tất cả các hồ sơ nêu trên đều là bản chính (có ký tên, đóng dấu của Ban Chấp hành CĐCS).

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Để việc khen thưởng Kỷ niệm chương đúng dịp ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam 28/7, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” về cán bộ phụ trách công tác Tổ chức của Liên đoàn Lao động quận Tân Bình trước ngày 18/5/2022 để kịp tổng hợp, trình Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đề nghị các CĐCS trực thuộc thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thời gian quy định.

NỘI DUNG TẢI VỀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Văn bản hướng dẫn (Đã ký tên – đóng dấu) – Bấm vào đây để tải về

2. Nội dung các Phụ lục kèm theo Hướng dẫn (File word) – Bấm vào đây để tải về.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị vui lòng liên hệ đ/c Trần Thị Minh Phượng, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, điện thoại: 0908222414 để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN