Hướng dẫn – Bình chọn, xét tặng “Giải thưởng 28/7”

Nhằm tổ chức, tuyên dương cán bộ công đoàn các cấp thuộc hệ thống Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022); thực hiện Công văn số 327/LĐLĐ-ToC ngày 28/4/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập công đoàn Việt Nam năm 2022. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Tân Bình hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức bình chọn, xét tặng “Giải thưởng 28/7” năm 2022 như sau:

1. Đối tượng xét trao tặng “Giải thưởng 28/7”:

Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận Tân Bình, có thời gian giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS tròn 24 tháng trở lên (thời gian tính từ ngày được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS đến 31/5/2022) và CĐCS có số lượng đoàn viên công đoàn, cụ thể:

– Đối với CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp khu vực ngoài công lập có từ 200 đoàn viên công đoàn trở lên (tỷ lệ đoàn viên/số lao động hiện có đạt từ 80%);

– Đối với CĐCS cơ quan, đơn vị sự nghiệp khu vực nhà nước có từ 100 đoàn viên công đoàn trở lên (tỷ lệ đoàn viên/số lao động hiện có đạt 95%);

– Đối với các Nghiệp đoàn cơ sở có từ 50 đoàn viên công đoàn trở lên.

2. Nguyên tắc xét tặng:

– Việc xét tặng “Giải thưởng 28/7” phải đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn này; quy trình xét chọn đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

– “Giải thưởng 28/7” được trao tặng một lần cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

– Là Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; tích cực, chủ động, có nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở và có ảnh hưởng, tác động tích cực đến phong trào công nhân các cấp; có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao;

– Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt được đoàn viên và người lao động tin tưởng, tín nhiệm; trong thời gian đề nghị xét tặng giải thưởng cá nhân không bị đơn thư khiếu nại, tố cáo.

– Đối với CĐCS khu vực ngoài nhà nước đơn vị không có xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và tai nạn lao động; Đối với CĐCS khu vực hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đơn vị không có cán bộ, đoàn viên công đoàn bị xử lý kỷ luật (tính từ 01/01/2021 đến 30/5/2022).

– Tham mưu đề xuất doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng 2% kinh phí công đoàn; CĐCS thực hiện tốt các quy định về quản lý thu chi tài chính công đoàn.

– Về thành tích đạt được trong 2 năm (2020, 2021):

+ Tập thể: Được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 2 năm.

+ Cá nhân: Được khen thưởng Bằng khen LĐLĐ Thành phố trở lên.

4. Hồ sơ đề nghị xét chọn trao tặng “Giải thưởng 28/7”:

 – Tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng của Ban Chấp hành CĐCS, biên bản họp lựa chọn, giới thiệu của Ban Chấp hành CĐCS.

– Danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng 28/7 (theo mẫu đính kèm);

– Báo cáo thành tích của Chủ tịch công đoàn cơ sở được đề xuất xét tặng giải thưởng (theo mẫu đính kèm);

– Báo cáo mô tả sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn tại cơ sở;

– Bản photocoppy các quyết định công nhận thành tích của tập thể và cá nhân (Bằng khen, quyết định công nhận…);

– Bản photocoppy thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp (đối với các đơn vị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước); Quy chế chi tiêu nội (đối với khu vực hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) còn hiệu lực và do trực tiếp chủ tịch CĐCS được đề xuất trao tặng “Giải thưởng 28/7” thương lượng, ký kết.

– 01 file ảnh chân dung của cá nhân được đề nghị.

5. Thời gian gửi hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị gởi về bộ phận phụ trách công tác Tổ chức của Liên đoàn Lao động quận trước ngày 20/5/2022 để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận họp xét và tổng hợp đề xuất về Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị xét trao tặng.

Đề nghị Ban Chấp hành CĐCS tổ chức xét chọn nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy trình để các cá nhân được tôn vinh thật sự là những người có thành tích xuất sắc, có phương pháp hoạt động sáng tạo và đạt được kết quả đặc biệt, nổi trội.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị vui lòng liên hệ đ/c Trần Thị Minh Phượng, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, điện thoại: 0908222414 để được hướng dẫn cụ thể.

Văn bản – Biểu mẫu thực hiện

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN