Hướng dẫn – Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” Cấp trên trực tiếp cơ sở, Năm 2022

Nhằm tổ chức, tuyên dương cán bộ công đoàn các cấp thuộc hệ thống Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022); thực hiện Công văn số 327/LĐLĐ-ToC ngày 28/4/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập công đoàn Việt Nam năm 2022; căn cứ Hướng dẫn số 08/HD/LĐLĐ ngày 8/5/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên trực tiếp cơ sở. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Tân Bình hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC:

1. Đối tượng bình chọn:

1.1. Đối với cán bộ CĐCS:

Gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS; tổ trưởng, tổ phó công đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên; nghiệp đoàn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐCS (gọi chung là cán bộ công đoàn) trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Tân Bình.

1.2. Đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách LĐLĐ quận:

Là Cán bộ công đoàn chuyên trách có thời gian công tác công đoàn tại Liên đoàn Lao động quận ít nhất 3 năm và trực tiếp tham mưu hoặc tổ chức thực hiện những chương trình, hoạt động mới, những giải pháp mới mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn; trực tiếp phụ trách cơ sở và có nhiều đóng góp trong việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS của đơn vị.

2. Tiêu chuẩn bình chọn:

– CĐCS phải đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

– Cán bộ công đoàn được bình chọn phải đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đã được tuyên dương cấp cơ sở năm 2021 (danh sách tuyên dương của cán bộ công đoàn cấp cơ sở trong năm 2021 có gởi về Liên đoàn Lao động quận).

Lưu ý: Đối với đơn vị có cán bộ được xét chọn nếu không đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, tùy theo từng trường hợp cán bộ công đoàn có thành tích đặc biệt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Tân Bình đề nghị bình chọn và báo cáo trong hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận xem xét, quyết định.

3. Số lượng xét chọn tuyên dương

Số lượng cán bộ công đoàn được tuyên dương cấp quận năm 2022 do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận quyết định, nhưng phải bảo đảm tính hợp lý giữa cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

4. Hình thức bình chọn:

Việc bình chọn được thực hiện bằng phiếu kín tại cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Tân Bình mở rộng. Số lượng người tham gia bình chọn do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Tân Bình quyết định; và người được tuyên dương phải đạt 70% phiếu bình chọn trở lên.

II. QUY TRÌNH BÌNH CHỌN, HÌNH THỨC TUYÊN DƯƠNG:

1. Các bước bình chọn:

– Bước 1: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Tân Bình dự kiến danh sách cán bộ công đoàn đủ điều kiện (đúng tiêu chuẩn, đã được tuyên dương tại cơ sở năm 2021) được đề nghị bình chọn, tuyên dương cấp trên cơ sở năm 2022.

– Bước 2: Liên đoàn Lao động quận Tân Bình chuyển danh sách cán bộ công đoàn dự kiến tuyên dương về CĐCS (nơi cán bộ công đoàn đang công tác) để Ban chấp hành CĐCS tổ chức họp lấy ý kiến đề nghị cấp trên tuyên dương.

– Bước 3: Cán bộ công đoàn được dự kiến tuyên dương viết bản thành tích cá nhân.

– Bước 4: Tổ chức họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận mở rộng đến CĐCS có người được bình chọn; báo cáo số lượng cán bộ công đoàn sẽ được tuyên dương cấp quận; thành lập tổ kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu bình chọn cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022 và thực hiện văn bản báo cáo kết quả bình chọn cho ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố.

– Bước 5: Tổ chức lễ tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022 sau khi được sự nhất trí bằng văn bản của LĐLĐ Thành phố.

  1. Hình thức, thời gian tổ chức tuyên dương:

          Tổ chức tuyên dương nhằm tôn vinh “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Công đoàn cơ sở:

Theo Thông báo của Liên đoàn Lao động quận về danh sách cán bộ công đoàn cơ sở của đơn vị được dự kiến đề nghị tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022, Công đoàn cơ sở tổ chức họp Ban Chấp hành thống nhất ý kiến đề nghị Liên đoàn Lao động quận tuyên dương. Hồ sơ bình chọn gửi về cán bộ phụ trách công tác tổ chức Liên đoàn Lao động quận trước ngày 17/6/2022, gồm:

– Công văn đề nghị của Công đoàn cơ sở;

– Trích biên bản họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;

– Báo cáo thành tích cá nhân của cán bộ công đoàn được giới thiệu tuyên dương;

– Danh sách trích ngang cá nhân được bình chọn, đề nghị tuyên dương (Theo mẫu đính kèm)

2. Liên đoàn Lao động quận Tân Bình:

– Tổ chức họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận thống nhất dự kiến danh sách cán bộ công đoàn đủ điều kiện đề nghị bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp Quận năm 2022.

– Tổ chức họp Ban Chấp hành LĐLĐ quận thống nhất đối tượng, số lượng người tham gia bình chọn và danh sách cán bộ công đoàn đủ điều kiện đề nghị bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022.

– Thông báo danh sách cán bộ CĐCS dự kiến được đề nghị tuyên dương cho CĐCS để Ban chấp hành CĐCS họp thống nhất ý kiến đề nghị Liên đoàn Lao động quận tuyên dương.

– Tổ chức họp Ban Chấp hành LĐLĐ quận mở rộng để thành lập tổ kiểm phiếu, chỉ đạo việc kiểm phiếu đúng quy định và tiến hành bỏ phiếu bình chọn cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận. Thực hiện văn bản báo cáo kết quả bình chọn cho Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố.

– Tổ chức Lễ tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022 sau khi được nhất trí bằng văn bản của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Trên đây là Hướng dẫn bình chọn “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp quận năm 2022. Đề nghị các CĐCS thực hiện đúng nội dung Hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, liên hệ đồng chí Trần Thị Minh Phượng, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, điện thoại – zalo: 0908 222 414 để được hướng dẫn.

Ghi chú: Để việc tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp trên trực tiếp cơ sở diển ra đúng dịp ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam 28/7, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ bình chọn, chậm nhất đến hết ngày 17/6/2022 để Liên đoàn Lao động quận kịp tổng hợp, báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tải về Văn bản – Biểu mẫu thực hiện.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN