Biểu mẫu Tài chính CĐCS năm 2024

Bộ phận Tài chính Liên đoàn Lao động quận gửi đến anh, chị phụ trách công tác kế toán tại Công đoàn cơ sở trực thuộc các biểu mẫu liên quan về công tác tài chính Công đoàn. Anh, chị vui lòng bấm vào những nội dung sau đây để tải văn bản về:

1/ Mẫu 07-TLĐ – Quyết toán Thu – Chi tài chính Công đoàn (Bấm vào đây để tải về).

2/ Mẫu B14-TLĐ – Dự toán Thu – Chi tài chính Công đoàn cơ sở (Bấm vào đây để tải về).

3/ Quy chế Chi tiêu nội bộ Công đoàn cơ sở (Bấm vào đây để tải về)

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN